Festival Letectva
4. - 5. mája, Letisko Piešťany
 
title image

Ako na Festival Letectva

Smer Bratislava

Motorizovaní návštevníci prichádzajúci z juhu (od Bratislavy) po diaľnici D1 použijú výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY“ (Exit č. 83) na cestu II. triedy č.: 499. Následne spolu s motorizovanými návštevníkmi od Vrbového po ceste II. triedy č.: 499 odbočia na miestnu komunikáciu Vrbovskú cestu – Priemyselnú ulicu – cestu III. triedy č.: 1257. Odbočením na účelovú komunikáciu sa cez bránu BRATISLAVA dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade, že motorizovaní návštevníci neodbočia na predmetnom výjazde „PIEŠŤANY“ (Exit 83), môžu použiť výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“ na cestu I. triedy č.: 61. Následne odbočia na parkovaciu plochu Parkovisko P2, odkiaľ prejdú peši cez bránu TRENČÍN do priestoru letiska.

Smer Trenčín

Motorizovaní návštevníci prichádzajúci zo severu (od Žiliny) po diaľnici D1 použijú výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“ na cestu I. triedy č.: 61. Následne spolu s motorizovanými návštevníkmi od Nového Mesta nad Váhom sa po ceste I. triedy č.: 61 dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P2. Odtiaľ prejdú peši cez bránu TRENČÍN do priestoru letiska. V prípade, že neodbočia  na výjazde „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“, môžu použiť výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY“ (Exit č. 83) na cestu II. triedy č.: 499. Spolu s motorizovanými návštevníkmi od Vrbového po ceste II. triedy č.: 499 sa dostanú na miestnu komunikáciu Vrbovskú cestu – Priemyselnú ulicu – cestu III. triedy č.: 1257. Odbočením na účelovú komunikáciu sa cez bránu BRATISLAVA dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1.

Smer Radošiná

Motorizovaní návštevníci prichádzajúci zo strednej a južnej časti Slovenska od Radošiny po ceste II. triedy č.: 499 a súčasne od Hlohovca po ceste II. triedy č.: 507, budú nasmerovaní po ceste II. triedy č.: 499 po odbočenie na kruhovom objazde na ulicu D. Tatarku. Následne odbočením na cestu I. triedy č.: 61 spolu s motorizovanými návštevníkmi od Drahoviec z cesty I. triedy č.: 61 odbočia na cestu III. triedy č.: 1257.  Odbočením na účelovú komunikáciu sa cez bránu BRATISLAVA dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade tvorby kolón na križovatke ciest I. a III. triedy môžu motoristi pokračovať po ceste I. triedy č.: 61 v smere na Nové Mesto nad Váhom. Následne odbočia na parkovaciu plochu Parkovisko P2. Odtiaľ prejdú peši cez bránu TRENČÍN do priestoru letiska.

Smer Drahovce

Motoristi prichádzajúci od Drahoviec, použijú cestu I. triedy č.: 61. Následne odbočením na cestu III. triedy č.: 1257 a odbočením na účelovú komunikáciu sa cez bránu BRATISLAVA dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade tvorby kolón na križovatke ciest I. triedy č.: 61 s cestou III. triedy č.: 1257 môžu motorizovaní návštevníci pokračovať po ceste I. triedy č.: 61 v smere na Nové Mesto nad Váhom.  Následne odbočia na parkovaciu plochu Parkovisko P2. Do priestoru letiska sa z tade dostanú peši cez bránu TRENČÍN.

 

Bicyklom a Motocyklom

Cyklisti a motocyklisti majú určenú vlastnú parkovaciu plochu - Parkovisko PB (vyhradené parkovisko pre bicykle a kolobežky) a Parkovisko PM (vyhradené parkovisko pre motocykle), ktoré sa nachádzajú pri bráne MÚZEUM. Na príjazd na vyhradenú parkovaciu plochu môžu cyklisti a motocyklisti použiť ktorýkoľvek smer príjazdu. Uvedené parkovacie plochy nie sú strážené usporiadateľskou službou.

Vlakom a autobusom

Návštevníci prichádzajúci autobusom alebo vlakom môžu použiť autobusovú kyvadlovú dopravu. Zabezpečí odvoz návštevníkov FESTIVALU LETECTVA 2019 z autobusovej a vlakovej stanice Piešťany z dočasnej zastávky (GPS: 48.596352, 17.815950) na zastávku pri bráne MÚZEUM (GPS: 48.606457, 17.832403). Trasa kyvadlovej dopravy je navrhnutá zo stanice cez Železničnú – Mojmírovu – Vodárenskú – Jánošíkovu ulicu smerom k letisku a návrat po ceste I. triedy č.: 61 a po ulici A. Hlinku naspäť. Kyvadlová doprava bude zabezpečovať aj  spätný odvoz návštevníkov FLP 2019 na autobusovú a vlakovú stanicu. Vstup do priestoru letiska je cez bránu MÚZEUM.

 

VIP + PRESS + VIP PREDPREDAJ.SK

VIP návštevníci a zástupcovia médií s platnou akreditáciou vydanou organizátorom leteckého podujatia FLP 2019 majú určenú vlastnú parkovaciu plochu - Parkovisko VIP + PRESS + PREDPREDAJ.SK. Nachádza sa v areáli letiska, pričom vstup je zabezpečený cez bránu PIEŠŤANY. Na príjazd na vyhradenú parkovaciu plochu môžu návštevníci VIP, VIP PREDPREDAJ.SK, zástupcovia médií PRESS, použiť ktorýkoľvek smer príjazdu.

 

Dôležité upozornenie

Vážení návštevníci, na verejnom leteckom podujatí FLP  je zakázaná akákoľvek forma prezentácie politických strán, hnutí a nepolitických organizácií (okrem oficiálneho programu FLP).