Festival Letectva
4. - 5. mája, Letisko Piešťany
 
title image

Dobré rady

Niekoľko dobrých rád

  • prosíme motorizovaných návštevníkov, aby dodržiavali určené smery príjazdov na jednotlivé parkoviská. Minimalizuje sa tým vytváranie dopravných kolón na prístupových komunikáciách;

  • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby so svojimi vozidlami bezdôvodne neblokovali vjazdy a výjazdy určených parkovacích plôch;

  • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby na parkovacích plochách dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby. V prípade nerešpektovania im nebude umožnené parkovanie na jednotlivých parkoviskách;

  • upozorňujeme motorizovaných návštevníkov, aby svoje vozidlá uzamkli a zároveň ich zabezpečili proti krádeži;

  • odporúčame návštevníkom, aby vo vozidlách nenechávali cenné predmety, pretože parkovacie plochy nie sú strážené usporiadateľskou službou.