Festival Letectva
4. - 5. mája, Letisko Piešťany
 
title image

Parkovanie

Parkovacie plochy – parkoviská FLP 2019

Parkovisko P1

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.61138, 17.82772 z účelovej komunikácie UK01

 • Vstup na letisko – brána BRATISLAVA

 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch letiska Piešťany.

 • Plocha: 11,95 ha.

 • Kapacita: cca 6300 motorových vozidiel.

 

Parkovisko P2

 • Vjazd/Výjazd „1“, GPS: 48.61417, 17.83388 z cesty I. triedy číslo 61.

 • Vstup na letisko – brána TRENČÍN

 • Povrch: upravená poľnohospodárska pôda.

 • Plocha: 11,10 ha.

 • Kapacita: cca 5900 motorových vozidiel.

 

Parkovisko PM

Vyhradené parkovisko pre motocykle.

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.607770, 17.832860 z cesty I. triedy č.: 61.

 • Vstup na letisko – brána MÚZEUM

 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch Vojenského historického múzea.

 • Plocha: 0,06 ha.

 • Kapacita: cca 140 motoriek.

 

Parkovisko PB

Vyhradené parkovisko pre bicykle a kolobežky.

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.607770, 17.832860 z cesty I. triedy č.: 61.

 • Vstup na letisko – brána MÚZEUM

 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch Vojenského historického múzea.

 • Plocha: 0,12 ha.

 • Kapacita: cca 660 bicyklov a kolobežiek.

 

Parkovisko VIP + PRESS + VIP PREDPREDAJ.SK + GASTRO

 • Vyhradené parkovisko pre VIP návštevníkov a pre zástupcov médií s platnou akreditáciou vydanou organizátorom verejného leteckého podujatia FLP 2019.

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.61354, 17.83083 z účelovej komunikácie UK02.

 • Vstup na letisko – brána PIEŠŤANY VIP/PRESS

 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch letiska Piešťany.

 • Plocha: 2,52 ha.

 • Kapacita: cca 1300 motorových vozidiel.

 

Parkovisko ZŤP

Samostatné vyhradené parkovisko pre označené vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím nie je zriadené. Osoby so zdravotným postihnutím budú využívať parkoviská P1 a P2.

 

Odkaz na mapu:

https://drive.google.com/open?id=1K35S0x2jpu_1WNB7EJFluB3KtUkx4kx9&usp=sharing

 

Taktiež upozorňujeme návštevníkov FLP na rešpektovanie súkromného vlastníctva majiteľov pozemkov v okolí letiska. Narušenie súkromného majetku (vstup, parkovanie) budú majitelia (nájomníci) pozemkov riešiť v súčinnosti s Policajným zborom SR.

Ďakujeme, že rešpektujete súkromné vlastníctvo majiteľov pozemkov.