Ako sa dostať na FLP

Ako na Festival letectva Piešťany a praktické rady

AUTÁ & MOTOCYKLE

Od Bratislavy

Motorizovani návštevníci prichádzajúci z juhu (od Bratislavy) po diaľnici D1 použijú výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY“ (Exit č. 83) na cestu II. triedy č. 499. Následne spolu s motorizovanymi návštevníkmi od Vrbového po ceste II. triedy č. 499 odbočia na miestnu komunikáciu Vrbovskú cestu – Priemyselnú ulicu – cestu III. triedy č. 1257 a odbočením na účelovú komunikáciu UK01 cez bránu BRATISLAVA sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade neodbočenia na predmetnom výjazde „PIEŠŤANY“ (Exit 83), motorizovani návštevníci môžu použiť výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“ na cestu I. triedy č. 61 a odbočením na účelovú komunikáciu UK02 cez bránu PIEŠŤANY sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P2. Po naplnení kapacity Parkoviska P2 budú motorizovani návštevníci nasmerovaní organizátorom na parkovaciu plochu Parkovisko P1. 

Od Trenčína

Motorizovani návštevníci prichádzajúci zo severu (od Žiliny) po diaľnici D1 použijú výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“ na cestu I. triedy č. 61. Následne spolu s motorizovanymi návštevníkmi od Nového Mesta nad Váhom po ceste I. triedy č. 61 a odbočením na účelovú komunikáciu UK02 cez bránu PIEŠŤANY sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P2. Po naplnení kapacity Parkoviska P2 budú motorizovani návštevníci nasmerovaní organizátorom na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade neodbočenia na predmetnom výjazde „PIEŠŤANY | HORNÁ STREDA“, môžu použiť motorizovani návštevníci výjazd z diaľnice D1 na smer „PIEŠŤANY“ (Exit č. 83) na cestu II. triedy č. 499, následne spolu s motorizovanymi návštevníkmi od Vrbového po ceste II. triedy č. 499 na miestnu komunikáciu Vrbovskú cestu – Priemyselnú ulicu – cestu III. triedy č. 1257 a následne odbočením na účelovú komunikáciu UK01 cez bránu BRATISLAVA sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1.

Od Radošiny

Motorizovani návštevníci prichádzajúci zo strednej a južnej časti Slovenska od Radošiny po ceste II. triedy č. 499 a súčasne od Hlohovca po ceste II. triedy č. 507 budú nasmerovaní po ceste II. triedy č. 499 po odbočenie na kruhovom objazde na ulicu D. Tatarku. Následne odbočením na cestu I. triedy č. 61 spolu s motorizovanymi návštevníkmi od Drahoviec z cesty I. triedy č. 61 odbočia na cestu III. triedy č. 1257 a následne odbočením na účelovú komunikáciu UK01 cez bránu BRATISLAVA na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade tvorby kolón na križovatke ciest I. triedy č. 61 s cestou III. triedy č. 1257 môžu motorizovaný návštevníci pokračovať po ceste I. triedy č. 61 v smere na Nové Mesto nad Váhom a odbočením na účelovú komunikáciu UK02 cez bránu PIEŠŤANY sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P2.

Od Drahoviec

Motorizovani návštevníci prichádzajúci od Drahoviec použijú cestu I. triedy č. 61. Následne odbočením na cestu III. triedy č. 1257 a odbočením na účelovú komunikáciu UK01 cez bránu BRATISLAVA sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P1. V prípade tvorby kolón na križovatke ciest I. triedy č. 61 s cestou III. triedy č. 1257 môžu motorizovani návštevníci pokračovať po ceste I. triedy č. 61 v smere na Nové Mesto nad Váhom a odbočením na účelovú komunikáciu UK02 cez bránu PIEŠŤANY sa dostanú na parkovaciu plochu Parkovisko P2. 

VLAKOM & AUTOBUSOM

Návštevníci, ktorí využijú na svoju prepravu do mesta Piešťany autobusovú alebo vlakovú dopravu sa musia riadiť platným cestovným poriadkom pre jednotlivú dopravu.

PARKOVANIE

VIP 

Návštevníci VIP s pozvaním a návštevníci so zakúpenou VIP vstupenkou majú určenú vlastnú parkovaciu plochu Parkovisko VIP, ktorá sa nachádza v areáli letiska, pričom vstup je zabezpečený cez bránu VIP. Na príjazd na vyhradenú parkovaciu plochu môžu návštevníci VIP použiť ktorýkoľvek smer príjazdu. 
Bicyklom a Motocyklom

Samostatné vyhradené parkovisko pre cyklistov a motocyklistov nie je zriadené. Organizátor verejného leteckého podujatia FLP 2023 odporúča motocyklistom využívať na parkovanie motocyklov, usporiadateľom určenú betónovú časť nachádzajúcu sa na parkovacej ploche Parkoviska P1 tak, aby bol zabezpečený bezpečný prechod iných motorizovaných návštevníkov a integrovaného záchranného systému. Cyklisti si môžu bicykle uzamknúť v priestoroch Parkoviska P1 alebo P2. Miesta parkovania motocyklov a bicyklov nie sú strážené usporiadateľskou službou.

Upozornenie pre ZŤP: Samostatné vyhradené parkovisko pre označené vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím je zriadené na parkovisku P2, pričom povrch parkovíska je trvalá trávnatá plocha. Organizátor verejného leteckého podujatia FLP 2023 odporúča pre označené vozidlá, ktoré prevážajú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá je imobilná a používa invalidný vozík využiť Parkovisko P2, kde bude vyhradený priestor v blízkosti spevnenej plochy.

Parkovacie plochy – parkoviská FLP 2023

Smerovanie, parkovacie plochy a brány pre vstup na FLP 2023

Parkovisko P1

 • Vjazd/Výjazd „1“ (P1), GPS: 48.607791, 17.822308 z účelovej komunikácie UK01
 • Vjazd/Výjazd „2“ (P1), GPS: 48.609890, 17.829130 cez parkovisko P1 z účelovej komunikácie UK01.
 • Vstup na letisko – brána BRATISLAVA
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch letiska Piešťany.
 • Plocha: 7,04 ha.
 • Kapacita: cca 3700 motorových vozidiel.
 • Motocyklisti môžu využívať na parkovanie motocyklov určenú betónovú časť nachádzajúcu sa na parkovacej ploche parkoviska P1 tak, aby bol zabezpečený bezpečný
 • prechod iných motorizovaných návštevníkov a integrovaného záchranného systému (bezpečné umiestnenie motocyklov zabezpečí usporiadateľská služba).

Parkovisko P2

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.612813, 17.832505 z účelovej komunikácie UK02.
 • Vstup na letisko – brána PIEŠŤANY
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch letiska Piešťany.
 • Plocha: 5,21 ha.
 • Kapacita: cca 2800 motorových vozidiel.

Parkovisko VIP 

Vyhradené parkovisko pre VIP návštevníkov a pre PRESS novinárov a zástupcov médií s platnou akreditáciou, vydanou organizátorom verejného leteckého podujatia FLP 2023.

 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.617290, 17.831330 z účelovej komunikácie UK02.
 • Vstup na letisko – brána VIP/PRESS
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch letiska Piešťany.
 • Plocha: 1,68 ha.
 • Kapacita: cca 900 motorových vozidiel.

 
Upozornenie: Upozorňujeme návštevníkov, že parkoviská sú na trávnatej ploche, preto je vstup na dočasnú parkovaciu plochu na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na motorovom vozidle, motocykle, bicykli a iných prostriedkov, ktoré slúžia na prepravu. 

 Niekoľko dobrých rád:

 • prosíme motorizovaných návštevníkov, aby dodržiavali určené smery príjazdov na jednotlivé parkoviská. Minimalizuje sa tým vytváranie dopravných kolón na prístupových komunikáciách;
 • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby so svojimi vozidlami bezdôvodne neblokovali vjazdy a výjazdy určených parkovacích plôch;
 • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby na parkovacích plochách dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby. V prípade nerešpektovania im nebude umožnené parkovanie na jednotlivých parkoviskách;
 • upozorňujeme motorizovaných návštevníkov, aby svoje vozidlá uzamkli a zároveň ich zabezpečili proti krádeži;
 • odporúčame návštevníkom, aby vo vozidlách nenechávali cenné predmety, pretože parkovacie plochy nie sú strážené usporiadateľskou službou.

Čo si nebrať na festival!

 • Zákaz vstupu so živým zvieraťom. Na FLP 2023 je zakázaný vstup so zvieraťom.
 • Zákaz vstupu s predmetmi schopnými samostatne sa vznášať. Na FLP 2023 je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.
 • Zákaz vstupu s bicyklom (segwayom, kolobežkou a pod.) Na FLP 2023 je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým, alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej, či zvieracej sily. 
 • Zákaz vstupu s alkoholickými nápojmi. Na FLP 2023 je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

Zakázané predmety: strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí, prakov, lukov a kuší, nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne, palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod., výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov.

Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené. ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch, alebo iných kontajneroch a iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia. iné predmety: (napr. laserové zariadenia všetkých kategórií, drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky), hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane, alebo nebezpečné predmety. Každý návštevník bude podrobený bezpečnostnej kontrole. Zakázané predmety bude musieť návštevník odovzdať bez možnosti navrátenia zakázaného predmetu. 
V prípade, že návštevník neodovzdá zakázaný predmet, neumožní sa mu vstup na FLP 2023.
 
ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

Dôležité upozornenie

 • Vážení návštevníci, na verejnom leteckom podujatí FLP 2023  je zakázaná akákoľvek forma prezentácie politických strán, hnutí a nepolitických organizácií (okrem oficiálneho programu FLP).
 • Z bezpečnostných dôvodov sú počas  nácvikov a počas verejného leteckého podujatia FLP 2023 v kritických miestach letových ukážok a v kritických  miestach vzletovej a pristávacej dráhy vyhradené zóny so zákazom vstupu. Kontrolované budú políciou, SBS a usporiadateľskou službou. Miesta so zákazom vstupu sú vyznačené v situačnej mape. 
 • MAPA AREÁLU
 • Taktiež upozorňujeme návštevníkov FLP 2023 na rešpektovanie súkromného vlastníctva majiteľov pozemkov v okolí letiska. Narušenie súkromného majetku (vstup, parkovanie) budú majitelia (nájomníci) pozemkov riešiť v súčinnosti s Policajným zborom SR. Ďakujeme, že rešpektujete súkromné vlastníctvo majiteľov pozemkov.

 Čo si zobrať

 • preukaz poistenca (aj pre sprevádzané deti!)
 • občiansky preukaz, resp. iný identifikačný doklad

Ď​alej odporúčame nezabudnúť:

 • pokrývku hlavy
 • opaľovací krém
 • ochranu sluchu
 • ďalekohľad
 • pršiplášť
 • skladaciu stoličku alebo piknikovú deku

Občerstvenie

Pre návštevníkov  FLP 2023 bude  prostredníctvom viacerých gastro subjektov pripravený široký a rôznorodý sortiment občerstvenia. Nebudú chýbať tradičné festivalové špeciality a proti každej gastro zóny bude vybudovaná tienená zóna na konzumáciu jedál a nápojov pozostávajúca z pivných setov a slnečníkov.  Samozrejmosťou je striktné dodržiavanie hygienických predpisov. Každý predajca musí mať zdravotný preukaz a absolvuje všetky potrebné školenia.